Beskyttelse af råderummet for civilsamfund og menneskerettighedsforkæmpere i Israel/Palæstina

act alliance1Rundt omkring i verden oplever civilsamfundsorganisationer en stigning i restriktioner omkring hvordan de organiserer sig, hvordan de fungerer og giver udtryk for deres synspunkter. Den globale kirkelige ACT Alliance og mange andre netværk dokumenterer løbende denne alvorlige tendens, herunder hvilke strategier organisationer anvender for at fortsætte deres vigtige arbejde. Mellemøsten er ingen undtagelse fra denne tendens.

ACT alliance har fornyelig udgivet rapporten “Beskyttelse af råderummet for civilsamfund og menneskerettighedsforkæmpere – tilfældet Israel og Palæstina”, som påviser hvordan både israelske organisationer og journalister står overfor stigende hurdler, lovgivningsmæssige restriktioner, stigmatisering og fare for deres løbende arbejde omkring bekæmpelse af fattigdom, humanitær bistand og kampen med uretfærdighed i de besatte palæstinensiske områder. Rapporten advarer også om effekten af at bringe disse stemmer til tavshed i forhold til at tilvejebringe en retfærdig og varig fred i regionen og hvorfor ansvarlighed overfor internationale menneskerettigheder og brud på humanitær lov er af central betydning i denne henseende.

Læs mere ...

Palæstina-Israel seminar i Sverige

sjovik
To repræsentanter for Betlehems Venner deltog i dagene 15.-17. juni i et Palæstina-Israel seminar i Sverige. En række svenske organisationer – kirkelige, religiøse og verdslige – stod sammen om at arrangere et formidabelt 2-dags seminar med 130 deltagere. De fleste var tydeligvis aktivister i hver deres forening.

Foredragene og paneldiskussionerne var på højt plan og brandaktuelle, med medvirkende fra Israel, Palæstina og Sverige: både akademikere og aktivister. Vi fik dermed et fint og nuanceret billede af den aktuelle situation i Israel/Palæstina og hvilke tiltag der findes i civilsamfundet i området og i Sverige, hvoraf nogle særligt bør nævnes:

Læs mere ...

Ari Shavit: Mit forjættede land

ari shavit 2Boganmeldelse af Uffe Gjerding

Ari Shavit: ”Mit forjættede land – Israels triumf og tragedie”.
Kristeligt Dagblads Forlag, 2016

Ari Shavits bog ”Mit forjættede land” er med sine 533 sider en fabelagtigt indførelse i Israels dannelses og -overlevelseshistoriehistorie fra 1897 til i dag. Ari Shavit var i mange år en fremtrædende journalist ved det liberale dagblad Haaretz. Han skriver godt og igennem interviews med mange nøglepersoner og grundigt arkivarbejde får han kastet lys over mange aspekter af det israelske samfund: politisk, religiøst, kulturelt. Han har gravet i kilder der kaster lys over kontroversielle emner som Israels atomvåben og fordrivelse af palæstinenserne i 1948. Især kapitlet om Lydda er ærligt og rystende. Han konkludrerer således, at Israel er grundlagt på blod. Ari Shavit er dog en god zionist og som så mange andre i hans generation – og måske israelere i det hele taget? – stadigvæk bekymret for Israels sikkerhed og overlevelse. Han ser, som mange israelere Iran som den store fare.

Ari Shavit er indædt modstander af den israelske besættelses og- bosættelsespolitik, som han også ser som en eksistentiel trussel for Israel. Han er fredsmand, men beskriver også kort hvordan fredsbevægelsen i virkeligheden er brudt sammen.

Der hvor kæden springer af, synes jeg, er når Shavit – ligesom Ben Gurion, Benny Morris m.fl. – på trods af sin ærlige og detaljerede afdækning af Nakhba i 1948 (han bruger dog aldrig det ord) anser det som en historisk nødvendighed for at Israel kunne blive til og overleve, at palæstinenserne måtte fordrives i 1948. Det har Shavit – med rette, synes jeg – fået hård kritik for fra det man kan kalde post-zionisterne.

Men Shavits bog giver et fantastisk overblik over kompleksiteten i Israels historie og den aktuelle situation i landet med alle dens paradokser og modsætninger. Selv hvis man føler, man kender Israels historie ganske godt, er der masser af nye, tankevækkende informationer. Han slutter med at stille det åben spørgsmål om Israel kan genfinde en sammenhængskraft og få fred med sine naboer.

Man bliver bestemt klogere af at læse Shavit uanset om man på alle punkter er enig med ham eller ej.

Anmeldelse: Smuk og tankevækkende roman fra det unge Israel og Palæstina

judas ozAnmeldelse ved Knud Ove Mandrup
Amos Oz: Judas, Roman, Gyldendal 2017

Den israelske forfatter Amos Oz er bogaktuel igen. I romanen ”Judas” er vi tilbage i 1959, 10 år efter, at den israelske premiereminister Ben Gurion erobrede store dele af det af FN tildelte område til Palæstina, og den dengang bosiddende palæstinensiske befolkning blev jaget ud af deres hjem og på flugt.

Som studerende på Jerusalems Universitet interesser den unge Shmuel Ash sig for den jødiske opfattelse af Jesus. ”Jesus set med jødiske øjne” hedder den hovedopgave, han arbejder på, da han på grund af faderens fallit må opgive at fuldføre sine studier. Samtidig forlader hans forlovede ham og gifter sig med en anden.

Shmuel reflekterer på en annonce, et opslag på universitetet, hvor han for et beskedent beløb kan få logi i et hus mod, at han samtidig ’underholder’ den invalide ældre herre Gershom Wald. Det viser sig, at hjemmet rummer en historie ud over det sædvanlige, - en historie, som er knyttet til de mennesker, som har boet og nu bor i huset. Gershom Wald er svoren tilhænger af den politik, der føres af Israel. Hans søn er død i den krig, som Ben Gurion førte mod palæstinenserne, - svigerdatteren Atalja er en tiltrækkende, men uudgrundelig kvinde, - svigerdatterens far, Shealtiel Abravanel, som også er død, ser Ben Gurion som den store forræder og årsag til, at konflikten mellem jøder og palæstinensere eskalerer og bliver mere og mere tilspidset og uløselig.

Læs mere ...

Betlehems Venner: Investeringer i besatte områder

Opråbet fra Kairos Palæstina og investeringer i besatte områder.

sanktionerI 2009 udkom erklæringen ’Kairos Palestine – a Moment of Truth: A word of faith, hope and love from the heart of Palestinian suffering’ med tilslutning fra kirkeledere og andre prominente kirkelige personer i Palæstina. Erklæringen beskriver i konkrete vendinger, hvordan den israelske besættelse siden 1967 har medført enorme lidelse for den besatte palæstinensiske befolkning og nægtet dem de rettigheder, de har ifølge international lov. Erklæringen fordømmer den israelske besættelse som synd mod Gud og menneskeheden. Dokumentet er også et teologisk opgør med den ’kristne zionisme’, der ukritisk har forsvaret Israels handlinger og endog set dem som et led i Guds plan for det jødiske folk. Forfatterne til erklæringen udtrykker stor bekymring for, om en fredelig løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt vil finde sted. Men ud fra et kristent udgangspunkt holder de fast i, at håb og kærlighed må karakteriser de kristnes bestræbelser for at opnå en retfærdig fred med ikkevoldelige midler. Erklæringen er et råb om solidaritet til verdens kirker.

Læs mere ...

Udvandring af palæstinensiske kristne og muslimer

Nyt studium undersøger “Udvandring af palæstinensiske kristne og muslimer”

udvandringDen fortsatte udvandring af troende er en af udfordringerne for kirkerne i Det hellige Land. Men for de færreste kristne spiller religion nogen rolle i beslutningen om at blive eller at rejse. Det fremgår af de første resultater af det studium Konrad Adenauer Stiftung i Ramallah har gennemført i samarbejde med Dar-al-Kalima højskolen for Kunst og Kultur i Betlehem, og som blev offentliggjort den 7. december i år.

Halvdelen af de udspurgte kristne udviste en grundlæggende optimisme, primært begrundet i, at de følte at Gud var på deres side (77%). De 17% der udtrykte en følelse af usikkerhed begrundede dette primært med den israelsk-palæstinensiske konflikt (45%), den usikre situation i regionen (17%), den økonomiske situation (16%) og indre palæstinensiske spændinger (11%).

Blandt næsten en fjerdedel af de udspurgte kristne (23%) er mindst et familiemedlem udvandret i løbet af det seneste år. Andelen er større på Vestbredden end i Gaza og er højest i landsbyerne. Adspurgt om deres egen holdning angav 28% af de kristne, at de overvejede emigration til USA, Canada eller Europa. Som vigtigste årsag blev den økonomiske situation (64%) angivet. Den politiske situation blev nævnt af 19% som grund , hvorimod sociale eller religiøse spændinger blev anført af 9%.

Læs mere ...

Tiden er ved at løbe ud. Vi har brug for jer ...

kairos"Situationen er mere end alarmerende. Vi er på randen af et katastrofalt sammenbrud. Den nuværende situation er uholdbar. Dette kan være vores sidste chance for at opnå en retfærdig fred. Som kristent, palæstinensisk samfund er dette måske vores sidste mulighed for at sikre en fremtidig kristen tilstedeværelse i dette land."

Sådan skriver Rifat Kassis i efterordet til dette års juleopråb fra Kairos Palestine, og han fortsætter:

"Som håbefulde mennesker vil vi aldrig fortvivle. Vort håb til den opstandne Herre er stort, men vi har brug for jer, kristne brødre og søstre, nu mere end nogensinde. Vi har brug for jeres kostbare solidaritet, og vi opfordrer jer til at høre vort nødråb og reagere på det. Tiden er ved at løbe ud."

Dette års juleopråb fra Kairos Palestine rummer bidrag af blandt andre Mitri Raheb og Munther Isaac, den nye præst ved den lutherske Julekirke i Betlehem.

Læs den danske oversættelse af Juleopråbet her.

 

Elsk din fjende? - roman af Pernille Bernitt Sommer

elsk din fjendeAf Uffe Gjerding

Anmeldelse
Pernille Bernitt Sommer: Elsk din fjende?
Mellemgaards Forlag, 2017
Køb bogen her (fås både i papirudgave og som e-bog)

Pernille Bernitt Sommer rejste i 2008 med Løgumkloster Højskole til Palæstina og Israel i et forsøg på at forstå den israelsk-palæstinensiske konflikt, som hun havde fået som spørgsmål til sin studentereksamen og klaret dårligt. De indtryk, hun fik på rejsen i mødet med palæstinensere og israelere og deres levevilkår, har hun, som så mange andre, ikke kunne ryste af sig siden. Efter en årrække har det så bundfældet sig i hendes første roman ”Elsk din fjende?”

Pernille Bernitt Sommer skriver godt. Hun evner at beskrive steder, personer og stemninger, så man føler, at man er der, og har man selv været der, kan man genkende det man læser. For den uindviede læser havde det nok hjulpet med et kort, så man bedre kunne følge med i hovedpersonernes færden imellem Israel og de besatte områder med ’grøn linje’, ’mur’, checkpoints, omfartsveje mv. Det lykkes også at opbygge et plot og forløb i bogen på en medrivende måde, og parallelforløbet (ofte tidsforskudt) imellem hovedpersonernes oplevelser indtil trådene samles til sidst fungerer godt.

Pernille Bernitt Sommer ønsker tydeligvis at vise, hvordan unge mennesker på begge sider af konflikten forsøger at bryde ud af vante tankegange, fordomme og mønstre. Det giver en slags håb for at konflikten ikke behøver at vare evigt. Hun er heller ikke bange for at beskrive konfliktens kompleksitet og de unges eksistentielle dilemmaer og overvejelser. Hun ligger heller ikke fingrene imellem når hun beskriver de uhyrligheder, der begås af den israelske besættelsesmagt.

Læs mere ...

Sydafrika og Israel – kan de sammenlignes?

v. Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet.

Oplæg på Betlehems Venners årsmøde 2017 i Middelfart.

peter lodberg

Fra tid til anden dukker diskussionen op, om Sydafrika under apartheid kan sammenlignes med dagens Israel og forholdene på Vestbredden.

Den israelske historiker Ilan Pappé, der nu er bosat i England, har i en bog fra 2015 Israel and South Africa: The Many Faces of Apartheid refereret til en tale holdt af den tidligere leder af den israelske generalstab, Rafael Eytan, til en gruppe studerende på universitetet i Tel Aviv. Generalstabschefen skulle efter sigende have sagt:

”Sorte i Sydafrika ønsker at vinde kontrol over den hvide minoritet, ligesom araberne her ønsker at vinde kontrollen over os. Og vi må ligesom den hvide minoritet i Sydafrika handle for at undgå, at det sker.” (min oversættelse)

Pappé refererer også til en brevveksling mellem en israeler af sydafrikansk oprindelse, der skrev til Nelson Mandela lige efter, at Mandela var blevet løsladt fra fangeøen Robben Island og inden, han blev valgt som Sydafrikas præsident. Israeleren henviser til, at Mandela skulle være vor tids Moses, der står for at skulle gå ind i det forjættede land. Mandelas svar lød lakonisk: ”Sydafrika vil aldrig glemme staten Israels støtte til apartheid-regimet.”

Læs mere ...

Er der et håb for fremtiden i Israel og Palæstina - politisk og teologisk

uffe gjerdingAf Uffe Gjerding

Oplæg på Betlehems Venners årsmøde 2017 i Middelfart.

Jeg vil gerne indledningsvis rose Betlehems Venner for jeres stærke og vedholdende engagement i Palæstina med fokus på de kristnes situation og rolle. I opretholder en flot hjemmeside både med aktuelle nyheder, baggrundsmateriale og opfordring til bøn og handling. I støtter unge palæstinenseres mulighed for at udvide deres horisont igennem højskoleophold i Danmark. Der hvor kirkerne i Danmark tier og ikke handler, der engagerer I jer på en flot måde og samarbejder med andre i Kirkeligt Palæstina Netværk. Det skal I have tak og ros for.

2017 markerer tre vigtige ’jubilæer’, som vi bør tænke tilbage på og have in mente i vores fortsatte engement i Israel/Palæstina sagen:

  • Det er 100 år for Balfour erklæringen, hvor briterne lovede jøderne et hjemland. Det blev så med tiden til staten Israel med alt hvad det har ført med sig.
  • Det er 70 år siden palæstinenserne oplevede deres Nakba – katastrofe – i form af fordrivelse af halvdelen af befolkningen fra landet og ødelæggelse af hundredvis af landsbyer.
  • Det er 50 år siden Israel besatte Gaza, Vestbredden, Østjerusalem og Golan Højderne, som de endnu i dag forvalter i strid med international lov og konventioner.

Download Uffe Gjerdings oplæg her (pdf)

Troen og imperiet - nu med studieguide!

troen-og-imperietMitri Rahebs seneste bog Troen og imperiet kan nu læses med hjælp fra en studieguide. Knud Ove Mandrup har gjort en stor indsats for at udarbejde denne studieguide. Med det nye værktøj vil bogen være særdeles velegnet til studiekredse eller læsegrupper, der interesserer sig for de kristne palæstinenseres situation. Bogen åbner helt nye perspektiver på såvel biblen som den historiske, kulturelle og politiske situation i Palæstina. 

Download studieguiden her (gratis)
Bestil bogen her (20% rabat ved køb af mindst 4 eksemplarer)