Tro og magt i Det Hellige Land

troogmagtFor 5 år siden forsvarede Peter Lodberg sin doktordisputats med titlen Tro og magt i Det Hellige Land - Palæstinensisk teologi og kirke i et transformationssamfund efter 1967.

Bogen er netop kommet på udsalg hos forlaget Aros. Hvis du vil have fingre i et af de sidste eksemplarer, kan afhandlingen købes her.

Ved et nyligt afholdt møde i Danske Kirkers Råds Mellemøstgruppe introducerede Peter Lodberg bogens tema. Foredraget, som varer ½ time, kan høres her:

Hør foredraget:

Betlehems Venner har mistet en engageret talsmand

nielshenrik mitriraheb
Niels Henrik Arendt i samtale med Mitri Raheb under den dansk-palæstinensiske kulturuge i Betlehem i 2009.

Niels Henrik Arendt var i 2002 med til at stifte foreningen Betlehems Venner. Som luthersk biskop måtte han reagere på det nødråb, som allerede den gang lød fra den lutherske præst Mitri Raheb fra Betlehem og det palæstinensiske folk. Et engagement som blev fastholdt, da Niels Henrik blev præst i Vestjylland. Netop i disse måneder drøftede vi i foreningen med Niels Henrik, hvordan Lutherfejringen i 2017 også kunne få en aktuel vinkel gennem besøg af Mitri Raheb og andre fremtrædende lutherske teologer fra Palæstina. Det gjorde indtryk i mange kredse blandt kirkefolk, politikere og kulturfolk, at Niels Henrik så tydeligt var med til at pege på, at det palæstinensiske folk har brug for støtte. Tro var for Niels Henrik altid forbundet med etik og en diakonal indsats.

Læs mere ...

Bibelen skal læses gennem øjne, der har grædt

mitri vita
Nærvær, varme og knivskarpe svar hænger i luften efter Mitri Rahebs intense besøg i København og Århus i slutningen af oktober. I løbet af de to dage, besøget varede, nåede mange at møde den kendte præst og teolog fra Betlehem. En gruppe præster fra Kongens Lyngby Provsti fik mulighed for at drøfte situationen i Palæstina inden deres ekskursion dertil den følgende uge.

Universitetsprofessorer fra det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet deltog engageret i en samtale med Mitri Raheb om hans nyeste bog "Troen og imperiet", mens der til det sidste måtte hentes flere stole ind til de mange teologistuderende og andre gæster, som gerne ville overvære samtalen og deltage i debatten.

Et fyldt auditorium på teologi på Aarhus Universitet under ledelse af Peter Lodberg blev mødt af en velformuleret og klog Mitri Raheb. Hans budskab er tydeligt: Den, der dominerer fortællingen, præger historien og styrer politikken. Det narrativ/den fortælling, der længe har domineret, forveksler fejlagtigt det bibelske Israel med den moderne stat Israel. Det lider det palæstinensiske folk under i dag. Derfor er det på tide, at der gives plads til et nyt narrativ. Det er hovedanliggendet i Mitri Rahebs nye bog, som blev udfoldet af ham selv, så alle tilstedeværende blev berørt af det. (Se www.troenogimperiet.dk).

Læs mere ...

Staten Israel og Bibelen

mogens muller

Af Professor Mogens Müller

blockquote
Proklamationen af den jødiske stat Israel i maj 1948 betød en ny udfordring for af bibelsk teologi. Hvad der indtil da alene havde været spekulationer i særlige millenaristiske kristne grupperinger om, at jøder skulle vende tilbage til Det Hellige Land som en del af forspillet til Jesu genkomst, blev dermed øjensynlig virkelighed.

Det skulle tage omkring tyve år, før det for folk i almindelighed begyndte at blive klart, at det var sket i kraft af en blodig uret mod områdets befolkning. For der var en befolkning, uanset hvad man vil kalde den, og den blev for store deles vedkommende fordrevet gennem massakrer og etnisk udrensning i et omfang, som først efterhånden er gået op for den øvrige verden. Seksdageskrigen i 1967 blev en øjenåbner. Den nye stat var ikke forsvarsløs. Og snart skulle den få USA som sin trofaste allierede. For at modvirke det nye billede udviklede man imidlertid en holocaustindustri, der skulle fastholde billedet af et forfulgt folk.

Læs mere ...

Kairos Palestine - femårs jubilæumskonference

kairos gruppebillede lille
KAIROS PALESTINE KONFERENCEN I BETLEHEM 2. - 4. DECEMBER 2014.
Mens der var travlhed i Betlehems gader med at få pyntet op til jul, samledes en stor gruppe mennesker fra fem kontinenter på Hotel Bethlehem, for at fejre Kairos Palestines 5 års jubilæum og for at gøre status for organisationens arbejde og diskutere strategi for de kommende år. Tilstede var repræsentanter for de i alt 13 kristne trossamfund i Palæstina, og repræsentanter for en lang række kirkelige organisationer verden over, teologer, præster, læger, advokater, psykologer og lægfolk, - godt 250 personer.

Læs mere ...

Kairos Palestine konference - December 2014

INDHOLD OG INDTRYK

Fra 2. - 4. december 2014 afholdtes Kairos Palestine Konferencen i Betlehem for at markere 5-års jubilæet for offentliggørelsen af det første Kairos Palestine Dokument samme sted den 11. december 2009. Deltagerne på konferencen var teologer, jurister, læger, psykologer fra en række kirkelige organisationer, enkeltpersoner og lægfolk fra lande så langt væk som Sydkorea, Filipinerne, Indien, Mauritus, Sydafrika, Brasilien, Canada og USA. Også en række europæiske lande var repræsenteret bl.a. Irland, Storbritanien, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz.

Læs mere ...