Erklæring fra Kairos Palæstina om den israelske besættelsesmagts nedrivning af huse

husnedrivning

Foto: B'Tselem, Israelsk menneskerettighedsorganisation.

Overalt i de besatte palæstinensiske områder nedriver de israelske myndigheder palæstinensiske huse, selv om international lov slår fast, at bygninger i besatte områder skal beskyttes af besættelsesmagten. De israelske myndigheder ønsker at kolonisere områderne og bryder derfor denne lov ved at konfiskere jord, nedrive huse og bygge bosættelser på ruinerne.

I 2018 nedrev de israelske myndigheder 2775 beduinhuse i Negev. Folk modsatte sig disse overgreb og genopbyggede deres hjem. Byen al-Araqib blev for eksempel revet ned og genopbygget 145 gange. Jahalin-beduinerne i Øst-Jerusalem har lidt den samme skæbne.

Læs mere ...

Rejse til Israel-Palæstina i maj 2020

rejseprogram webDette er en stor rejse til det land, hvor tre religioner har deres helligsteder: Jøderne, de kristne og muslimerne – med de spændinger det har givet historisk og aktuelt. Udover besøg på udvalgte bibelske og historiske steder vil turen også give muligheder for møder med palæstinensere og den lille lutherske kirke i Betlehem samt med jøder, så vi bliver klogere på det konfliktfyldte liv i et land, hvor man lever sammen, men adskilt. Turens mål er at komme mere i dybden end på en almindelig turistrejse og derved få en indsigt i de religiøse, politiske og etniske lag og erfare lidt af den virkelighed, det liv og de håb, som mennesker i Israel og Palæstina lever med.

På denne studietur skal vi bo i Jerusalems gamle bydel i Betlehem og i Tiberias. Vi skal møde mennesker, som til daglig lever i Israel og Palæstina. Vi besøger bl.a. en palæstinensisk flygtningelejr og en jødisk bosættelse, Hebron med Abrahams grav, og slutter i det skønne og frodige bibelske landskab ved Genesaret sø.

Hent program for rejsen.
Hent tilmeldingsskema

Tiden er inde til, at vi forener os i vores respons

Kairos forside web

Dette år markerer 10 året for Kairos-dokumentet. Da dokumentet blev skrevet udtalte forfatterne: “Hvorfor lige nu? Fordi vi i dag er endt i en blindgyde for det palæstinensiske folks tragedie”.
Mon de dengang vidste, at det ville se endnu værre ud 10 år senere? Sidste år vedtog Israel den nye nationalstats lovgivning, der på arrogant vis erklærer, at “retten til at udøve national selvbestemmelse i staten Israel er forbeholdt det jødiske folk”. Dette ser bort fra eksistensen af millioner af palæstinensere, der har levet i dette land i århundreder, hvis ikke årtusinder – længe før Israel blev etableret. Denne lovgivning lægger grundlaget for yderligere lovgivning der vil nægte dem deres rettigheder. Dette er legaliseret  apartheid! Det er klart for verden at se. Tiden er inde til at forene os i vores respons for retfærdighed og lighed.

Sådan skriver præsten ved den Lutherske kirke i Betlehem, Munther Isaac, i sin indledning til Kairos Palestines Påskeopråb 2019.

Læs hele opråbet i Uffe Gjerdings danske oversættelse

Kairos Palestine konference, december 2018

konferencebord
”Kairos er os, - det er ikke en institution eller en organisation. Det er de kristne i Palæstinas vision om den virkelighed, de lever i og for fremtiden for deres land. Kairos er en social bevægelse og en del af den palæstinensiske frihedsbevægelse og dennes kamp for værdighed og selvbestemmelse. Det er en kristen modstandsbevægelse.”

Således indledte koordinator Rifat Kassis den niende Kairos Palestine konference i Betlehem den 6. december 2018.
Tilstede på konference var ca. 300 deltagere, internationale såvel som lokale, - fortrinsvis kristne, men også muslimer og jøder samt repræsentanter for det samaritanske trossamfund i Nablus deltog.

En lang række oplægsholdere beskrev de stadig sværere livsomstændigheder for palæstinenserne og visioner om hvorledes, der kan støttes op om den ikke-voldelige modstand mod den israelske besættelse.

Læs mere ...

Kunstuddannelse i Betlehem

nuhaAf Uffe Gjerding og Dorte Dalsgaard.

Nuha Khoury byder os på stærk arabisk kaffe inden hun begejstret går i gang med at fortælle, hvad de har opnået af resultater på Dar al Kalima kunstuniversitetet i Betlehem. "Vores læreanstalt er et tegn på håb baseret på tro", er det først hun siger til os. "Unges perspektiv på tilværelsen - især kvinderne - har ændret sig når de vender tilbage til deres landsby". Dar al Kalima tilbyder nu diplomkurser på 2 år og BA forløb på 4 år på 7 forskellige områder: fotografi og film, grafisk design, musik, teater, turisme, samtidig kunst, og indendørsarkitektur. 

Studenterne vælger efter interesse, men tænker også på, hvad der kan føre til beskæftigelse i et samfund med høj arbejdsløshed. Derfor er indendørsarkitektur et meget populært fagområde med stor konkurrence om de 24 pladser, der udbydes årligt. Universitetet har nu 283 studerende og regner med at være fyldt helt op med 500 studerende i år 2020. 33% af de studerende får stipendier baseret på deres økonomiske situation eller dygtighed. Underviserne kommer fra mange lande, men 2/3 skal efter reglerne være palæstinensere.

Læs mere ...

Beskyttelse af råderummet for civilsamfund og menneskerettighedsforkæmpere i Israel/Palæstina

act alliance1Rundt omkring i verden oplever civilsamfundsorganisationer en stigning i restriktioner omkring hvordan de organiserer sig, hvordan de fungerer og giver udtryk for deres synspunkter. Den globale kirkelige ACT Alliance og mange andre netværk dokumenterer løbende denne alvorlige tendens, herunder hvilke strategier organisationer anvender for at fortsætte deres vigtige arbejde. Mellemøsten er ingen undtagelse fra denne tendens.

ACT alliance har fornyelig udgivet rapporten “Beskyttelse af råderummet for civilsamfund og menneskerettighedsforkæmpere – tilfældet Israel og Palæstina”, som påviser hvordan både israelske organisationer og journalister står overfor stigende hurdler, lovgivningsmæssige restriktioner, stigmatisering og fare for deres løbende arbejde omkring bekæmpelse af fattigdom, humanitær bistand og kampen med uretfærdighed i de besatte palæstinensiske områder. Rapporten advarer også om effekten af at bringe disse stemmer til tavshed i forhold til at tilvejebringe en retfærdig og varig fred i regionen og hvorfor ansvarlighed overfor internationale menneskerettigheder og brud på humanitær lov er af central betydning i denne henseende.

Læs mere ...

Palæstina-Israel seminar i Sverige

sjovik
To repræsentanter for Betlehems Venner deltog i dagene 15.-17. juni i et Palæstina-Israel seminar i Sverige. En række svenske organisationer – kirkelige, religiøse og verdslige – stod sammen om at arrangere et formidabelt 2-dags seminar med 130 deltagere. De fleste var tydeligvis aktivister i hver deres forening.

Foredragene og paneldiskussionerne var på højt plan og brandaktuelle, med medvirkende fra Israel, Palæstina og Sverige: både akademikere og aktivister. Vi fik dermed et fint og nuanceret billede af den aktuelle situation i Israel/Palæstina og hvilke tiltag der findes i civilsamfundet i området og i Sverige, hvoraf nogle særligt bør nævnes:

Læs mere ...

Betlehems Venner: Investeringer i besatte områder

Opråbet fra Kairos Palæstina og investeringer i besatte områder.

sanktionerI 2009 udkom erklæringen ’Kairos Palestine – a Moment of Truth: A word of faith, hope and love from the heart of Palestinian suffering’ med tilslutning fra kirkeledere og andre prominente kirkelige personer i Palæstina. Erklæringen beskriver i konkrete vendinger, hvordan den israelske besættelse siden 1967 har medført enorme lidelse for den besatte palæstinensiske befolkning og nægtet dem de rettigheder, de har ifølge international lov. Erklæringen fordømmer den israelske besættelse som synd mod Gud og menneskeheden. Dokumentet er også et teologisk opgør med den ’kristne zionisme’, der ukritisk har forsvaret Israels handlinger og endog set dem som et led i Guds plan for det jødiske folk. Forfatterne til erklæringen udtrykker stor bekymring for, om en fredelig løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt vil finde sted. Men ud fra et kristent udgangspunkt holder de fast i, at håb og kærlighed må karakteriser de kristnes bestræbelser for at opnå en retfærdig fred med ikkevoldelige midler. Erklæringen er et råb om solidaritet til verdens kirker.

Læs mere ...

Udvandring af palæstinensiske kristne og muslimer

Nyt studium undersøger “Udvandring af palæstinensiske kristne og muslimer”

udvandringDen fortsatte udvandring af troende er en af udfordringerne for kirkerne i Det hellige Land. Men for de færreste kristne spiller religion nogen rolle i beslutningen om at blive eller at rejse. Det fremgår af de første resultater af det studium Konrad Adenauer Stiftung i Ramallah har gennemført i samarbejde med Dar-al-Kalima højskolen for Kunst og Kultur i Betlehem, og som blev offentliggjort den 7. december i år.

Halvdelen af de udspurgte kristne udviste en grundlæggende optimisme, primært begrundet i, at de følte at Gud var på deres side (77%). De 17% der udtrykte en følelse af usikkerhed begrundede dette primært med den israelsk-palæstinensiske konflikt (45%), den usikre situation i regionen (17%), den økonomiske situation (16%) og indre palæstinensiske spændinger (11%).

Blandt næsten en fjerdedel af de udspurgte kristne (23%) er mindst et familiemedlem udvandret i løbet af det seneste år. Andelen er større på Vestbredden end i Gaza og er højest i landsbyerne. Adspurgt om deres egen holdning angav 28% af de kristne, at de overvejede emigration til USA, Canada eller Europa. Som vigtigste årsag blev den økonomiske situation (64%) angivet. Den politiske situation blev nævnt af 19% som grund , hvorimod sociale eller religiøse spændinger blev anført af 9%.

Læs mere ...

Sydafrika og Israel – kan de sammenlignes?

v. Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet.

Oplæg på Betlehems Venners årsmøde 2017 i Middelfart.

peter lodberg

Fra tid til anden dukker diskussionen op, om Sydafrika under apartheid kan sammenlignes med dagens Israel og forholdene på Vestbredden.

Den israelske historiker Ilan Pappé, der nu er bosat i England, har i en bog fra 2015 Israel and South Africa: The Many Faces of Apartheid refereret til en tale holdt af den tidligere leder af den israelske generalstab, Rafael Eytan, til en gruppe studerende på universitetet i Tel Aviv. Generalstabschefen skulle efter sigende have sagt:

”Sorte i Sydafrika ønsker at vinde kontrol over den hvide minoritet, ligesom araberne her ønsker at vinde kontrollen over os. Og vi må ligesom den hvide minoritet i Sydafrika handle for at undgå, at det sker.” (min oversættelse)

Pappé refererer også til en brevveksling mellem en israeler af sydafrikansk oprindelse, der skrev til Nelson Mandela lige efter, at Mandela var blevet løsladt fra fangeøen Robben Island og inden, han blev valgt som Sydafrikas præsident. Israeleren henviser til, at Mandela skulle være vor tids Moses, der står for at skulle gå ind i det forjættede land. Mandelas svar lød lakonisk: ”Sydafrika vil aldrig glemme staten Israels støtte til apartheid-regimet.”

Læs mere ...

Er der et håb for fremtiden i Israel og Palæstina - politisk og teologisk

uffe gjerdingAf Uffe Gjerding

Oplæg på Betlehems Venners årsmøde 2017 i Middelfart.

Jeg vil gerne indledningsvis rose Betlehems Venner for jeres stærke og vedholdende engagement i Palæstina med fokus på de kristnes situation og rolle. I opretholder en flot hjemmeside både med aktuelle nyheder, baggrundsmateriale og opfordring til bøn og handling. I støtter unge palæstinenseres mulighed for at udvide deres horisont igennem højskoleophold i Danmark. Der hvor kirkerne i Danmark tier og ikke handler, der engagerer I jer på en flot måde og samarbejder med andre i Kirkeligt Palæstina Netværk. Det skal I have tak og ros for.

2017 markerer tre vigtige ’jubilæer’, som vi bør tænke tilbage på og have in mente i vores fortsatte engement i Israel/Palæstina sagen:

  • Det er 100 år for Balfour erklæringen, hvor briterne lovede jøderne et hjemland. Det blev så med tiden til staten Israel med alt hvad det har ført med sig.
  • Det er 70 år siden palæstinenserne oplevede deres Nakba – katastrofe – i form af fordrivelse af halvdelen af befolkningen fra landet og ødelæggelse af hundredvis af landsbyer.
  • Det er 50 år siden Israel besatte Gaza, Vestbredden, Østjerusalem og Golan Højderne, som de endnu i dag forvalter i strid med international lov og konventioner.

Download Uffe Gjerdings oplæg her (pdf)

Troen og imperiet - nu med studieguide!

troen-og-imperietMitri Rahebs seneste bog Troen og imperiet kan nu læses med hjælp fra en studieguide. Knud Ove Mandrup har gjort en stor indsats for at udarbejde denne studieguide. Med det nye værktøj vil bogen være særdeles velegnet til studiekredse eller læsegrupper, der interesserer sig for de kristne palæstinenseres situation. Bogen åbner helt nye perspektiver på såvel biblen som den historiske, kulturelle og politiske situation i Palæstina. 

Download studieguiden her (gratis)
Bestil bogen her (20% rabat ved køb af mindst 4 eksemplarer)