En GUIDE til palæstinensisk kristendom

guide2Gennem århundreder har mennesker rejst til Jerusalem – den religiøse og kulturelle mangfoldighed fascinerer. Dog kan den lokale befolkning føle sig overset eller tilsidesat, fordi interessen for deres by og land skal tjene et højere religiøst, politisk eller historisk formål. Det gælder ikke mindst de kristne palæstinensere. Deres antal skrumper i disse år. Det bliver stadig vanskeligere for dem at få fortalt omverdenen, at der i århundreder har eksisteret kristne menigheder, familier, kirker og klostre i Israel og Palæstina – som ikke kun er historie, men også nutid og fremtid.

En GUIDE til Palæstinensisk kristendom er en hjælp til at finde, forstå og besøge de kristne palæstinensere. Bogen indeholder en gennemgang af kirkens lange historie i området og beskrivelser af kirker, værd at besøge. Desuden indeholder bogen afsnit om temaerne vand, land, mur, stat og folk – temaer, som spiller en afgørende rolle for de kristne palæstinenseres livsbetingelser.

En GUIDE til Palæstinensisk kristendom er en oplagt rejseguide for den, der ønsker at forberede sig på denne del af den israelske og palæstinensiske virkelighed. Bogen er på 132 sider og illustreret. Bogens forfattere er: Knud Jeppesen, Peter Lodberg, Sarah E. Lodberg, Knud Ove Mandrup, Lars Mandrup og Leif Vestergaard.